Izjava o sufinanciranju

Krajnji primatelj financijskog insturmenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Contact

Piši nam

Izazivamo te da nam se javiš i kažeš nam malo više o projektu.

Rhino produkcija d.o.o.
Ciglarska ulica 35B, 10251 Hrvatski Leskovac
Hrvatska
OIB 40826829003
Skladište: Stara cesta 34
10251Hrvatski Leskovac
Hrvatska

Nikola Basletić, CEO
+38598463110
Mladen Bjelkanović, CEO
+38598381407
Contact